FOTO: OLE MARTIN WOLD

FOTO: OLE MARTIN WOLD

Drikkestasjon

Det er 1 drikkestasjon på løpeetappen. Denne er ved Elgeseter bru, og passeres 2 ganger. Drikkestasjonen vil ha vann, solbærsaft og banan.  Drikkestasjonen kommer dermed etter at om lag 4 og 8 km av løpeetappen er unnagjort. Deltagerne oppfordres til å ha med og innta tilstrekkelig mat og drikke etter svømmeetappen og før løpeetappen i skiftesonen, og på sykkelen undervegs på sykkeletappen.

Etteranmelding

Det er ikke anledning til etteranmelding

Funksjonærer

Frivillige funksjonærer bidrar under arrangementet. Disse er ikledd en godt synlig grønn vest. Henvisninger fra funksjonærer skal følges, og husk at funksjonærene bidrar til at nettopp du kan delta.

Ikke fullført

Deltakere som må avbryte og dermed ikke fullfører konkurransen må umiddelbart melde ifra til nærmeste funksjonær, og levere tidtakerbrikken inn i sekretariatet.

Løpsinformasjon

Detaljert løpsinformasjon gis her på hjemmesiden, og vil bli oppdatert. I tillegg vil det arrangeres et deltakermøte lørdag den 24. august. Her blir det gitt oppdatert informasjon om spesielle forhold deltakerne må kjenne til før løpet.

Maksimaltid

Løypa på Trondheim triatlon krever at du er vel forberedt til alle deler av konkurransen. Deltagere som ikke når land etter fullført svømmeetappe på 1,5 timer etter start, eller når skiftesonen etter fullført sykkeletappe 3,5 timer etter start for normaldistansen vil bli tatt ut av løpet

Målgang

Tiden registreres ved passering av målstreken. Utlevert tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 250 kroner.

Protester

Eventuelle protester mot andre deltakere, ilagt straff eller resultatene må leveres stevneleder skriftlig senest 30 minutter etter målgang. Det betales en avgift på 100 kroner som ikke refunderes dersom protesten avvises. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Refusjon av deltageravgift

Det gis ingen refusjon av deltageravgiften

Resultater

Deltagere og tilskuere vil få full resultatservice på nett. Eventuelle feil meldes til sekretariatet senest 30 minutter etter at resultatlistene er slått opp. Endelige resultatlister med mellomtider vil bli lagt ut på arrangørens hjemmeside.

Sikkerhet

Utøveren har selv ansvar for seg selv og sitt utstyr. Vakter på stedet passer på utstyr og deg som utøver, samt at vi har kajakker og båter med kyndig personell og sanitetsvakt. Sikkerhet er vår viktigste prioritet, og vi er avhengig av din hjelp. Opptre i henhold til rittreglene og trafikkreglene. Hvis du ser en utøver som trenger hjelp så er det påkrevet at du stopper og hjelper til. Du vil få fratrekk i tiden og god samvittighet. Hvis småuhell skal oppstå eller du må bryte vennligst kontakt en funksjonær med en gang. Ved alvorlig skade kontakt 113.

Skiftesone

Sykkelen plasseres i skiftesonen på nummerert plass som tildeles ved utdeling av startnummer. Ekstra utstyr som løpesko, hjelm, briller etc. skal i løpet av konkurransen plasseres innenfor tildelt område, slik at det ikke er til hinder for andre utøvere. Skiftesonen er bevoktet fra innsjekk til utsjekk, og kun utøverne selv med startnummer kan hente ut sin sykkel og sitt utstyr etter konkurransen.

Søppel

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. Gels, sjokoladepapir, flasker etc. skal medbringes videre og kastes i søppelspann eller anbringes i tildelt plass i skiftesonen.

Vanntemperatur

Vi forventer en havtemperatur på om lag 14 grader celsius. Les mer om svømming ved lave temperaturer her.

Venteliste

Arrangøren har ingen venteliste for startplass.

Værforbehold

Ved forhold på konkurransedagen som innvirker på gjennomføringen av arrangementet, har arrangørene anledning til å foreta endringer i selve konkurransen, for eksempel å korte inn på svømmeetappen, eller kjøre duatlon (kun sykkel/løp). Om arrangementet må endres eller avlyses på arrangementshelgen på grunn av vær- og føreforhold, eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangøren hele påmeldingsavgiften. Ved avlysning av arrangementet før arrangementshelgen kan arrangøren beholde 50% av påmeldingsavgiften.