Vi trenger frivillige for å kunne gjennomføre triatlon. Meld deg gjerne hvis du er interessert!
Send epost med navnet og telefonnummeret ditt til lopsleder@trondheimtriatlon.no
Som funksjonær får du god opplæring dagen før Trondheim triatlon. På arrangementet har vi mange og varierte oppgaver, som å ta i mot og registrere deltagerne, sette opp arrangementsområdet, være med i arrangørbåt, lede deltagerne opp av vannet, selge mat og drikke til publikum, vise veg, betjene drikkestasjon, og ta i mot deltagerne i mål.