Landgang15Gjennomføring

Ved innsjekk båt til Munkholmen fra Ilsvika, stiller deltagerne kun iført svømmeutstyr. Tilbake fra Munkholmen har arrangøren kun mulighet til å frakte søppel, i et begrenset omfang.

Svømmestart vil skje i vannet rett ved stranda på sørsiden av Munkholmen.

Ved ilandstigning i Ilsvika vil deltagerne hjelpes opp av funksjonærer. Frem til en har fått sitt startnummer registrert av funksjonærene på land skal deltagerne avpasse farten etter funksjonærenes anvisninger.

Løping i en triatlonkonkurranse er mer krevende enn i andre løp fordi man har svømt og syklet først. Sørg derfor at du har fått i deg godt med næring på sykkeletappen og ved skiftesonen før du skal ut og løpe. På løpeetappen er det drikkestasjon ved Vollafallet  med vann og saft. Løperne vil passere denne drikkestasjonen to ganger.

Tentativ tidsplan

LØRDAG 17. AUGUST
07.45-08.15 Registrering og lisenssjekk. Ilsvika
09.15 Skiftesone stenger
 
09.30  Telling og innsjekk båt, flytebrygga
10.00 AVGANG BÅT
  Skiftesone stenger for kort svøm
1040 Fotografering av deltagere, Munkholmen
1100 Start svømming
1140 Første svømmer ute av vannet
1230 Cut-off svømming
1300 Første syklister inn til T2
1400 Første målgang normaldistanse/stafett
1430 Cut-off sykkel
1500 Premieutdeling normaldistanse/stafett
1400-1530 Utsjekk av skiftesone

Generelle regler

Ledsager er ikke tillatt på noen del av konkurransen, straffen er tidsstraff for utøver. Supportere bes oppholde seg utenfor løypetraseen. Det er heller ikke tilatt å få noen form for assistanse, klær, drikke eller annet fra personer som ikke selv er deltagere.

Deltagerne kan ikke benytte hodetelefoner i noen del av løypa. Forsøpling er ikke tillatt. Alle flasker, papir osv. skal anbringes i søppelspann langs traseen, eller medbringes til skiftesonen. Det er ikke tillatt å sykle eller løpe i bar overkropp.

Ved ulykke eller uhell for øvrig skal deltagerne stoppe dersom ulykke/uhell har skjedd en annen utøver, utøve nødvendig førstehjelp, og sørge for å få varslet medisinsk nødnummer 113 om nødvendig.  Varsle stevneleder og oppgi hvor du befinner deg. Om nødvendig, vent på løype-/medisinsk personell, og varsle andre utøvere for å unngå at flere blir involvert.

Brudd på reglene eller usportslig oppførsel i løpet av konkurransen kan medføre tidsstraff i dommerboksen i skiftesonen, eller diskvalifikasjon. Ved tidsstraff viser dommeren et gult kort til utøveren, og/eller utøveren ser sitt startnummer på nummertavlen ved straffeboksen i skiftesonen. Utøverne har selv ansvar for å sjekke om ens nummer står på nummertavlen hver gang straffeboksen passeres.

Eksempelvis er straffen for drafting et 5 minutters opphold i straffeboksen i skiftesonen. Straffen blir bekjentgjort direkte til rytteren i løpet av sykkeletappen ved at dommeren viser et gult kort, og/eller ved at rytterens startnummer står på nummertavlen ved straffeboksen. Etter endt sykkeletappe har rytterne selv ansvar for å sjekke om deres nummer står på nummertavlen. Hvis straffen blir gitt etter at straffeboksen er passert, vil den bli meddelt utøveren muntlig etter målgang.

Uavtjent straff medfører diskvalifikasjon. Ved diskvalifikasjon viser dommeren et rødt kort til utøveren. To gule kort er også grunnlag for diskvalifikasjon. Ved diskvalifikasjon undervegs kan en velge å fullføre løpet, og eventuelt levere en klage på avgjørelsen etter målgang.

Må du avbryte løpet, meld fra til en funksjonær snarest mulig etter at du har brutt, slik at leteaksjoner ikke startes unødig. Husk å levere tidtakerbrikken til en funksjonær i målområdet.

For utfyllende beskrivelse av regelverket, se Norges Triatlonforbunds konkurransereglement. Ved uoverenstemmelser gjelder reglementet slik det er beskrevet på trondheimtriatlon.no, og de beskjeder som gis på informasjonsmøtet for deltagerne i forkant av arrangementet.

Svømming

Deltagerne skal svømme med Trondheim triatlon-badehette, utdelt av arrangøren.  Det er sterkt anbefalt å benytte neoprenhette under denne. Det er påbudt å svømme i våtdrakt med lange ben og ermer. Drakten og hettene gir deg varme og ekstra flyteevne, noe som gjør at du svømmer raskere og tryggere. Svømmesokker er tillatt. Svømmehansker er ikke tillatt. Klær som du har tenkt å sykle med, kan du ta på deg under våtdrakta.

En kan benytte valgfri svømmeart, og svømme i dragsuget av en annen svømmer. Unngå å slå eller sparke de andre svømmerne.

Under svømmingen vil arrangøren stille med mannskap i kajakk og båt. De er din sikkerhet under svømmingen. Hvis du skulle få problemer under svømmingen, så legg deg på rygg og strekk én arm i været. Mannskapet vil da komme bort til deg og bistå. Følg deres ordre og beskjeder. Det er meget viktig at du beholder roen, og lytter til rådene du får. Med en neoprendrakt flyter man uten å måtte svømme. Ved å ligge på rygg har du uhindret tilgang på luft, og finner lettere roen. Velger du å få hjelp av kajakk eller båt til å forflytte deg betraktes dette som at du bryter konkurransen. Å trå vannet og holde i en kajakk er tillatt.

Sykkel

Benytt medbrakt konkurransebelte (anbefalt) eller strikk til å feste startnummeret. Startnummeret skal værevære bak på kroppen under sykkeletappen, for så å vendes foran på kroppen før løpeetappen. Noter nummer til nærmeste pårørende på baksiden av startnummeret.

Sykkelhjelmen skal tas på og festes før en tar sykkelen ned fra stativet. Det er ikke lov til å sykle inne i skiftesonene. Dette for å unngå uhell.

En kan benytte enhver type sykkel, så lenge den er i god stand og har velfungerende bremser. Sykkelhjelm er obligatorisk. Den skal være CE merket og uten skader. Ta ansvar, forsikre deg om at bremser virker og at hjelmen er hel og uten skader.

Sykkeltraseen har normal trafikk, og deltakerne skal følge trafikkreglene. En skal ikke krysse midtlinjen undervegs på sykkeletappen, unntatt der løypa gjør det nødvendig. Vis hensyn til andre deltagere, tilskuere, funksjonærer, bilister og andre i løypa.

Drafting (å ligge på hjul) på syklinga er ikke tillatt. Avstanden til den som sykler foran, skal være minst 12 meter. Forbikjøring skal være unnagjort i løpet av 20 sekunder. En deltaker som blir passert, skal slakke av og i løpet av 5 sekunder legge seg minst 12 meter bak syklisten foran. Ved forbisykling kan en ikke danne en situasjon hvor det er tre syklister i bredden, da løypa har smale og uoversiktlige veier. Draftingreglene gjelder ikke de første og siste 500 meter av sykkeletappen.

Teststreng