Posted by on 22. april 2020

Kjære triatleter og påmeldte til Trondheim Triatlon 2020! Det er med stor beklagelse at vi må avlyse årets utgave av Trondheim Triatlon. Vi har en stund vurdert modeller for gjennomføring av arrangementet med hensyn til Covid-19. Etter nøye overveielser og etter innspill fra arrangementets komite, har styret i Trondheim Triatlonklubb vurdert at gjennomføring vil bli for krevende i forhold til smittevernstiltak og mulige økonomiske konsekvenser for Trondheim Triatlonklubb. For oss som elsker triatlon er det selvfølgelig utrolig trist å skulle treffe denne beslutningen, men vi satser heller på et sterkt comeback i 2021 med et nytt Trondheim Triatlon. For påmeldte, ønsker klubben å gi mulighet for 100% tilbakebetaling (eks. gebyrer og transaksjonsomkostninger etc), eller eventuelt å videreføre påmeldingen til Trondheim Triatlon 2021. Vi går i dialog med leverandører rundt dette, nærmere informasjon vil komme i løpet av de neste dager.

Som et lite plaster på såret satser klubben på å kunne gjennomføre Trønder Tri (sprint) etter sommerferien. Mer info om dette kommer i løpet av de neste ukene på klubbens nettside.

Med vennlig hilsen

Styret Trondheim Triatlonklubb.

Posted in: Ukategorisert